Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6699511 giây)
Supercritical fluid extraction : principles and practice
Tác giả: McHugh Mark A,
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth Heinemann , 1994
Ký hiệu phân loại: 660.284248
ISBN: 0750692448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9331 Định dạng: RAR
1

Truy cập nhanh danh mục