Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 37 kết quả (0.6599927 giây)
Quarks, Gluons and Lattices
Tác giả: Creutz Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781009290395 (ebook)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Implementing homeland security for IT
Tác giả: MIchael Erbschloe,
Thông tin xuất bản: Boston : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1555583121
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7060 Định dạng: CHM
Next : a novel
Tác giả: Crichton Michael,
Thông tin xuất bản: New York : HarperCollins Publishers , 2006
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0060872985
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41248 Định dạng: PDF
Northern Sparks : Innovation, Technology Policy, and the Arts in Canada from Expo 67 to the Internet Age
Tác giả: Century Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.2310971
ISBN: 9780262045001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Life-Course Perspective on Migration and Integration
Tác giả: Windzio Michael,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Nature , 2011
Ký hiệu phân loại: 304.82
ISBN: 978-94-007-1545-5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
the Citizen's Voice: Twentieth-Century Politics and Literature
Tác giả: Michael Keren,
Thông tin xuất bản: : University of Calgary Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 809.93358
ISBN: 9781552386699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global Warming in Local Discourses : How Communities around the World Make Sense of Climate Change
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: OBP.0212
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
the Citizen's Voice : Twentieth-Century Politics and Literature
Tác giả: Keren Michael,
Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 809.93358
ISBN: 9781552386699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Historical dictionary of United States intelligence
Tác giả: Turner Michael A,
Thông tin xuất bản: Lanham Md : Scarecrow Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 327.12733
ISBN: 081084947X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 35385 Định dạng: PDF
Modern Languages Across the Curriculum
Tác giả: Grenfell Michael,
Ký hiệu phân loại: 418,0071
ISBN: 9780203167175
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục