Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.3593587 giây)
Lotus 1-2-3 for Windows Tutorial
Thông tin xuất bản: USA : Glencoe , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.03682
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft SQL Server 7.0 data warehousing training kit
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735606706
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6516 Định dạng: CHM
Desktop applications with Microsoft Visual C++ 6.0 : MCSD training kit : for Exam 70-016
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735607958
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6525 Định dạng: PDF
Distributed applications with Microsoft Visual Basic 6.0 : MCSD training kit
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735608334
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6527 Định dạng: PDF
MCSE training kit. Upgrading to Microsoft Windows 2000
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0735609403
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6531 Định dạng: CHM
MCSE training kit. Microsoft Windows 2000 active directory services
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 0735609993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6535 Định dạng: CHM
MCSE training kit : designing a Microsoft Windows 2000 directory services infrastructure
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0735611327
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6540 Định dạng: CHM
MCSE training kit : designing a Microsoft Windows 2000 network infrastructure : exam 70-221
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735611335
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6541 Định dạng: CHM
MCSE training kit : designing Microsoft Windows 2000 network security
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0735611343
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6542 Định dạng: CHM
MCSE training kit : Microsoft SQL Server 2000 database design and implementation
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 073561248X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6545 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục