Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2969281 giây)
Essential Business Process Modeling
Tác giả: Havey Mike,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0596008430
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9754 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục