Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.2187123 giây)
Marx and Digital Machines : Alienation, Technology, Capitalism
Tác giả: Healy Mike,
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781912656790
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục