Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 83 kết quả (0.6599985 giây)
The Impact of Digital Technologies on Public Health in Developed and Developing Countries : 18th International Conferenc...
Tác giả: Jmaiel Mohamed,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783030515171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cardioimmunology: Inflammation and Immunity in Cardiovascular Disease
Tác giả: Boutjdir Mohamed,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889633975
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wireless Power Transfer : Recent Development, Applications and New Perspectives
Tác giả: Zellagui Mohamed,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN: 9781839688010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genetic Diversity in Plant Species - Characterization and Conservation
Tác giả: Mohamed A ElEsawi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781838804091
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Maize Germplasm - Characterization and Genetic Approaches for Crop Improvement
Tác giả: Mohamed ElEsawi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 633.15
ISBN: 9781789230383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Phytohormones - Signaling Mechanisms and Crosstalk in Plant Development and Stress Responses
Tác giả: Mohamed ElEsawi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789535134114
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wastewater Treatment Engineering
Tác giả: Samer Mohamed,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 904
ISBN: 9789535121794
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0471727849
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15304 Định dạng: PDF
Thị trường nổi sóng = When markets collide/
Tác giả: ElErian Mohamed A,
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Microprocessor theory and applications with 68000/68020 and Pentium
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470380314
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25837 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục