Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.4899988 giây)
Windows 8 plain & simple [electronic resource]
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80040 Định dạng: PDF
WebEx web meetings for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.69
ISBN: 076457941X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76338 Định dạng: PDF
Project 2010 for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.404028553
ISBN: 0470501324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66162 Định dạng: PDF
PCs just the steps for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0471757942
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77352 Định dạng: PDF
Laptops & tablets for seniors for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.160846
ISBN: 9781118095966
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80047 Định dạng: PDF
iPad for seniors for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 0470883170
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77821 Định dạng: PDF
Laptops for seniors for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.160846
ISBN: 9780470578308
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80646 Định dạng: PDF
iPad all-in-one for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 9781118105351
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77445 Định dạng: PDF
Computers for seniors for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Ký hiệu phân loại: 004.160846
ISBN: 0470534834
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76725 Định dạng: PDF
Windows Vista just the steps for dummies
Tác giả: Muir Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0471786853
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81083 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục