Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5100129 giây)
Chapter 3 Organizing Power and Resistance; Ch. 8 Difference, Diversity, and Inclusion
Tác giả: Mumby Dennis K,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.45
ISBN: 9780203730089
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục