Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.3800131 giây)
Footprints in paradise : ecotourism, local knowledge, and nature therapies in Okinawa
Tác giả: Murray Andrea E,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
ISBN: 9781785333866 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Footprints in Paradise : Ethnography of Ecotourism, Local Knowledge and Nature Therapies in Okinawa
Tác giả: Murray Andrea,
Thông tin xuất bản: : Berghahn Books , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
ISBN: 9781785334733
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Footprints in Paradise
Tác giả: Murray Andrea,
Thông tin xuất bản: New York : Berghahn Books , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
ISBN: 9781785333866
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục