Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.7499965 giây)
Exploring social psychology
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0073531871
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Intuition : its powers and perils
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New Haven CT : Yale University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 153.44
ISBN: 0300103034
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 92675 Định dạng: PDF
The American paradox : spiritual hunger in an age of plenty
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , c2000
Ký hiệu phân loại: 306.0973
ISBN: 0300081111 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Social psychology
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill , 2013
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN: 9780078035296
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106258 Định dạng: PDF
Social psychology
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill , 2013
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9780078035296
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Exploring psychology
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1429266791
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106915 Định dạng: PDF
Psychology
Tác giả: Myers David G,
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781464140815
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 104916 Định dạng: PDF
Psychology in everyday life
Tác giả: Myers David G,
Thông tin xuất bản: New York NY : Worth Publishers , 2014
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781464109362
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 107027 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục