Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.5156266 giây)
iPhone application development for dummies, 4th edition [electronic resource]
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1118091345
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77648 Định dạng: PDF
Objective-C programming for dummies
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 111821398X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94545 Định dạng: PDF
IOS cloud development for dummies
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 9781118026236
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
iPad application development for dummies
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0470920505
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65176 Định dạng: PDF
iPad application development for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780470920503
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 78433 Định dạng: PDF
iOS 6 application development for dummies
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 1118508807
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94798 Định dạng: EPUB
iPhone & iPad game development for dummies
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2011
Ký hiệu phân loại: 794.814167
ISBN: 0470599103
ID: 76554 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục