Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.2812188 giây)
Risk budgeting : portfolio problem solving with Value-at-risk
Tác giả: Pearson Neil D,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114670 Định dạng: PDF
Active skills for reading. Book 2
Tác giả: Anderson Neil J,
Thông tin xuất bản: Australia : Thomson , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9781424002085
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 85228 Định dạng: PDF
Active skills for reading. Book 3
Tác giả: Anderson Neil J,
Thông tin xuất bản: Australia : Heinle Cengage Learning , 2009
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9781424002115
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Exploring research
Tác giả: Salkind Neil J,
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0136011373
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Active skills for reading. Book 3
Tác giả: Anderson Neil J,
Thông tin xuất bản: Australia : Heinle Cengage Learning , 2014
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9781133308065
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 148799 Định dạng: PDF
Active skills for reading = : Luyện kỹ năng đọc Tiếng Anh. Book 2
Tác giả: Anderson Neil J,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9786048708481
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The Identification of Dark Matter
Tác giả: Spooner Neil J C,
Thông tin xuất bản: New york : World Scientific , 2003
Ký hiệu phân loại: 523.1126
ISBN: 9789812382375
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Fairness in Educational Assessment and Measurement
Tác giả: Dorans Neil J,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
ISBN: 9781138026186
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wanderlust in Academia
Tác giả: Neil J Smelser,
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Children and exercise XXVIII : the proceedings of the 28th Pediatric Work Physiology Meeting
Tác giả: Armstrong Neil,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2014
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 9780203404584
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132553 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục