Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.4000035 giây)
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1994
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1436 Định dạng: PDF
Kỹ thuật thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức thi công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : thiết kế và thực hiện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2012
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2020
Ký hiệu phân loại: 728
ISBN: 9786048232771
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phát hiện và nhận dạng cháy ứng dụng AI nhằm hỗ trợ công tác quản lý và điều tra
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124489 Định dạng: PDF
Vật liệu kỹ thuật điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.30284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu hiện trạng xử lý, quản lý nước nuôi tôm và đề xuất giải pháp cải tạo tại huyện Bình Đại - Bến Tre theo hướng thân thiện môi trường.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84797 Định dạng: PDF
Điều tra và đánh giá hiện trạng sử dụng phân bón và thuốc BVTV ở một số vùng canh tác cây lúa ở huyện Bình Sơn - tỉnh Quãng Ngải.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục