Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 68 kết quả (0.3905428 giây)
Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ của TP. Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nguyễn Đình Chú tuyển tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2012
Ký hiệu phân loại: 895.92209
Bộ sưu tập: Văn học
Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần giao nhận vận tải...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114058 Định dạng: PDF
Bài toán phẳng của thuyết đàn hồi
Thông tin xuất bản: TpHCM : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Quản chất lượng trong các tổ chức : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản đô thị : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2003
Ký hiệu phân loại: 354.2793
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vật kiến trúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2020
Ký hiệu phân loại: 720.47
ISBN: 9786048231255
Giáo trình tâm học quản
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 144705 Định dạng: PDF
Xây dựng theo phong thủy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2010
Ký hiệu phân loại: 133.3337
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Địa danh Phú Yên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045014905
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục