Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6499883 giây)
Giáo trình kỹ thuật số
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142878 Định dạng: PDF
Giáo trình Vi xử lý
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142884 Định dạng: PDF
Vi điều khiển và ứng dụng Giáo trình thực hành PIC : Tài liệu thực hành dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngà...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9786049666452 :
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình thực hành PIC : Tài liệu thực hành dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành điện - điện tử - cơ điệ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9786049666445
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hò khoan Phú Yên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin , 2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Địa danh Phú Yên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786045014905
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Lễ tá thổ ở Phú Yên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2014
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786045015049
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát thu chi ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Văn hóa dân gian làng Biển Đông Tác, Phú Yên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049028243
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty CP truyền thông Đại Phúc An
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82104 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục