Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.4062553 giây)
Hành vi tổ chức
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100288 Định dạng: PDF
Quản trị thương hiệu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111207 Định dạng: PDF
Quản trị thương hiệu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119326 Định dạng: PDF
Quản lý và sử dụng đất đô thị ở Tp. Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp
Ký hiệu phân loại: 354.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc dê
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại , 2010
Ký hiệu phân loại: 636.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140396 Định dạng: PDF
Kỹ thuật nuôi và chăm sóc một số loài chim
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại , 2010
Ký hiệu phân loại: 636.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140407 Định dạng: PDF
Vi sinh vật nhiễm tạp trong lương thực - thực phẩm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46314 Định dạng: PDF
Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm và những ứng dụng trong ngành dệt may
Ký hiệu phân loại: 519.5024677
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Thư viện Việt Nam : Hội nhập và phát triển.: Kỷ yếu hội thảo quốc tế
Ký hiệu phân loại: 027.09597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quản trị chất lượng
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục