Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.7500407 giây)
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - nhà ở và nhà công cộng : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 720
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18470 Định dạng: PDF
Kiến trúc nhà ở
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 728
Kiến trúc nhà công cộng : giáo trình đào tạo kiến trúc sư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2020
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 9786048231583
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng : khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2020
Ký hiệu phân loại: 728
ISBN: 9786048231828
Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 729.28
ID: 158994 Định dạng: PDF
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1997
Ký hiệu phân loại: 728
ID: 78 Định dạng: PDF
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 728
ID: 18466 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục