Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.6599547 giây)
Thiết kế nhà cao tầng : đề cương tập huấn khoa học công nghệ sau đại học
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : , 2004
Ký hiệu phân loại: 721.042
ID: 46195 Định dạng: PDF
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sự cố nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sự cố nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 72792 Định dạng: PDF
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.1552
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100060 Định dạng: PDF
Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 690.22
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục