Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.0299639 giây)
Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng (Cr6+) và màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm của bã cà phê
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.3
 
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất giải pháp khai thác xử lý nước sinh hoạt cho nhân dân huyện Nhà Bè
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.162
 
Nghiên cứu và ứng dụng hormon côn trùng trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Công Hào
Hà Nội: Nông nghiệp, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 595.7
 
Thiết kế chung cư Ngọc Lan 1 lô A P.Phú Thuận Q7 TPHCM
Tác giả: Nguyễn Quốc Hào
TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Bùi Thị Mai
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44
 
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty sản xuất gạch men trong các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Minh Quang
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại công ty Acquy GS Việt Nam và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
Tác giả: Nguyễn Đình Quang
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo phù hợp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Cao Trí
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.3
 
Thiết kế xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Việt Hóa Đức Hòa III Long An, công suất 15.000 m3 ngày/đêm
Tác giả: Phạm Lê Hữu
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.1
 
Xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Hoàn Gia-Long An
Tác giả: Mai Tiến Dũng
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 628.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục