Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.6900012 giây)
Quy hoạch thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Cảnh,
Ký hiệu phân loại: 519.57
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Quy hoạch tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Cảnh,
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Quy hoạch thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Cảnh,
Ký hiệu phân loại: 519.57
ISBN: 9786047343843
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 112342 Định dạng: PDF
Bàn về giáo dục Việt Nam : Tuyển tập tác phẩm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2002
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thủy lực dòng chảy hở
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.26
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết tàu thủy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 623.82
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lịch sử sử học Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2003
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?
Thông tin xuất bản: Hà Nôi : Lao động , 2017
Ký hiệu phân loại: 342.7302
ISBN: 9786047706228
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giải pháp vận dụng mô hình dự toán ngân sách trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng chỉ số GWQI vào đánh giá chất lượng nước ngầm phục vụ sinh hoạt tại Huyện Bình Chánh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117794 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục