Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.6500013 giây)
Ngôn ngữ báo chí
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 070.4014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111188 Định dạng: PDF
Thực hành tiếng Việt
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 495.922
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115784 Định dạng: PDF
Thiết kế chung cư Mạc Đĩnh Chi
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng khung đánh giá để chọn nhà thầu phụ dưới tiêu chí hiệu quả chất lượng thi công (Quality Performance)
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót của kế toán viên ở các doanh nghiệp trong ngành xây dựng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 657.869
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế chung cư The City Light quận Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Tân Tạo 1
Tác giả: Nguyễn Anh Khoa,
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3/ngày đêm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải cho KCN DNN - Tân Phú xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An công suất 5000m3/ngày đêm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song Thủy -Tân Tạo công suất 1000m3/ngày đêm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục