Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.52 giây)
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch &tổng đài. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch & tổng đài . Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch & tổng đài. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch & tổng đài. Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.316
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật truyền số liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật truyền số liệu
Thông tin xuất bản: TpHCM : Lao động Xã hội , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8763 Định dạng: PDF
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNAsemester 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Modem truyền số liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.64
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Nghiên cứu biến đổi sinh học Ghẹ (Portunus) bằng công nghệ vi sinh để chế biến thực phẩm không phế thải
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 119440 Định dạng: PDF
Các nhân tố nâng cao hiệu quả quản lý các dự án xây dựng tại các đơn vị trực thuộc bộ y tế áp dụng cho bệnh viện chợ rẫ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101888 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục