Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6799915 giây)
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục