Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3499988 giây)
Triển lãm Alienware
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69254 Định dạng: PDF
Khách sạn tình nhân"Love hotel"
Tác giả: Nguyễn Duy Tín,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69344 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sử dụng nấm PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM phân hủy chất thải rắn hữu cơ làm COMPOST
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sản xuất phân hữu cơ khoáng từ bùn trong bể biogas của các cơ sở chế biến tinh bột khoai mì
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 631.86
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục