Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 64 kết quả (0.7099411 giây)
Thực hành công nghệ lên men
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ enzynme
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ enzyme
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 660.634
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100238 Định dạng: PDF
Thực hành vi sinh ứng dụng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102654 Định dạng: PDF
Vi sinh ứng dụng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102652 Định dạng: PDF
Sinh lý động thực vật : Bài giảng thực hành
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 571
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 46137 Định dạng: PDF
Công nghệ lên men
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100313 Định dạng: PDF
Thực hành vi sinh ứng dụng : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 20406 Định dạng: RAR
Công nghệ lên men
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111237 Định dạng: PDF
Vi sinh ứng dụng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 660.62
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111195 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục