Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7100073 giây)
Giáo trình Thực hành văn bản Tiếng Việt
Thông tin xuất bản: Nghệ An : Nghệ An , 2012
Ký hiệu phân loại: 495.922
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 148508 Định dạng: PDF
Thực hành công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113661 Định dạng: PDF
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên đ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109661 Định dạng: PDF
Thanh chắn kiểm soát an ninh tự động
Tác giả: Nguyễn Xuân An,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124485 Định dạng: PDF
Thiết kế và chế tạo máy quấn màng nilon tự động
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124488 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục