Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.640054 giây)
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100268 Định dạng: PDF
Quản trị chất lượng dịch vụ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 100272 Định dạng: PDF
Quản trị du lịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị du lịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115857 Định dạng: PDF
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119128 Định dạng: PDF
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 120320 Định dạng: PDF
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 102719 Định dạng: PDF
Thiết kế và điều hành tour
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113451 Định dạng: PDF
Thiết kế và điều hành tour
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115786 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục