Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.4687506 giây)
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Pan Pacific đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cách hoạch định và thực thi chiến lược
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu biến đổi sinh học Ghẹ (Portunus) bằng công nghệ vi sinh để chế biến thực phẩm không phế thải
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 119440 Định dạng: PDF
Xây dựng cơ sở dữ liệu các thuốc đánh giá nguy cơ và chiến lược giảm nhẹ ( REMS)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 615.14
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng chiến lược kinh doanh loại hình du lịch nghỉ dưỡng ở công ty du lịch Công đoàn Giáo dục.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ năng thương lượng
Ký hiệu phân loại: 658.4052
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
An toàn hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình
Tác giả: Nguyễn Lê Văn,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122339 Định dạng: PDF
Nguyên lý Marketing
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục