Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.0399575 giây)
Quy trình kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán năm được áp dụng tại Cty TNHH Hãng kiểm toán...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657.45
 
Xây dựng chiến lược phát triển công ty võng nôi Long Hưng đến năm 2013.
Tác giả: Nguyễn Khắc Nguyên
TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị
Hà Nội: Tài chính, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.7
 
Giáo trình chăn nuôi gia cầm
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng
Hà Nội: Nông nghiệp, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.5
 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính tại xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng
TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Kinh tế học
Tác giả: Nguyễn Văn Bảo
TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 330
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột khoai mì công ty TNHH Tân Trường Hưng - tỉnh Tây Ninh công suất 900m3/ngày đêm
Tác giả: Trần Tiến Dũng
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bệnh học lao : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: 
Hà Nội: Y học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.995
 
Tư duy thiết kế dự án
Tác giả: 
TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 658.404
 
Đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp 1
Tác giả: 
TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 658.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục