Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.2499468 giây)
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính tại xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221443 Định dạng: PDF
Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 4 bậc ứng dụng phân loại sản phẩm
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221308 Định dạng: PDF
Nghiên cứu việc sử dụng rơm,rạ tạo ra các sản phẩm môi trường.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84761 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất biện pháp giảm thiểu túi nylon trên địa bàn quận Thủ Đức
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán năm được áp dụng tại Cty TNHH Hãng kiểm toán...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102284 Định dạng: PDF
Xây dựng chiến lược phát triển công ty võng nôi Long Hưng đến năm 2013.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục