Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.4995397 giây)
Một số giải pháp nhằm quản lý tốt nguồn nhân lực trong khu công nghiệp Tân Hương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản trái sung mỹ tươi (Ficus carica L) sau thu hoạch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 664.804
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch Vụ Tư V...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 113921 Định dạng: PDF
Nghiên cứu ảnh hưởng kali và photpho đến sự hình thành và phát triển của chồi lan Dendrobium Sonia trong môi trường Mura...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát sự vấy nhiễm vi sinh vật trên thịt tươi tại nhà hàng quán ăn trên địa bàn TpHCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Hải Nam QNC
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114042 Định dạng: PDF
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM-chi nhánh T...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 101189 Định dạng: PDF
Kế toán mua bán hàng hoá & xác địng kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại - sản xuất - Xây dựng Anh Huy
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên năm 4 ngành quản trị khách sạn về chương trình đào tạo, tr...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

Truy cập nhanh danh mục