Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.3594239 giây)
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế, thi công và phát triển giải pháp tự động hóa trong nông nghiệp
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221312 Định dạng: PDF
Các giải pháp lập trình ASP.net 2.0 . Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 19420 Định dạng: RAR
Quản trị nhân lực : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị nhân lực : giáo trình
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Quản trị nhân lực
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phân lập nấm gây bệnh đốm nâu trên cây lúa (oryza sativa) và bước đầu sàng lọc vi khuẩn lên men lactic ức chế phát triển...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148926 Định dạng: PDF
Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 333.332
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109616 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục