Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.6874508 giây)
Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất biện pháp giảm thiểu túi nylon trên địa bàn quận Thủ Đức
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát thực trạng stress, rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn giấc ngủ của sinh viên khoa Dược HUTECH năm học 2021-20...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 616.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và phải thu khách hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vạn Lộc Phá...
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 334851 Định dạng: PDF
Quản trị nhân sự tại khách sạn 17 Thùy Vân: thực trạng và giải pháp.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110314 Định dạng: PDF
hực trạng công tác kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty tnhh NUMBER ONE Hà Nam
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
ID: 334752 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục