Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 65 kết quả (0.7000529 giây)
Lý thuyết mạch : T1
Tác giả: Nguyễn Quân,
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết mạch : T2
Tác giả: Nguyễn Quân,
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2010
Ký hiệu phân loại: 709.597
Ngôn ngữ của hình và màu sắc
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin , 2006
Ký hiệu phân loại: 730.2
ID: 203683 Định dạng: PDF
Mỹ thuật của người Việt : Tư liệu và bình luận
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật , 1989
Ký hiệu phân loại: 709.597
ID: 203682 Định dạng: PDF
Giải tích hệ thống điện hệ thống FACTS dùng TCSC
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75342 Định dạng: PDF
Xây dựng chương trình bảo vệ quyền sở hữu ảnh số bằng phương pháp Watermarking
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 7538 Định dạng: PDF
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2005
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán logic & kỹ thuật số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38150151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình bóng ném
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao , 2002
Ký hiệu phân loại: 796.312
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục