Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 43 kết quả (0.3280426 giây)
Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing kỹ nghệ
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45996 Định dạng: PDF
Các qui định mới về doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1997
Ký hiệu phân loại: 346.029
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phong cách Ai Cập trong công trình dịch vụ giải trí
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 69319 Định dạng: PDF
Quản trị chất lượng toàn diện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần bảo hiểm nhà rồng năm 2008
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về vai trò của viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 137547 Định dạng: PDF
Giáo trình nguyên liệu dệt = Raw textile materials
Thông tin xuất bản: TP HCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2013
Ký hiệu phân loại: 677.0283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158983 Định dạng: PDF
Giáo trình xã hội học môi trường
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140065 Định dạng: PDF
Giáo trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Ký hiệu phân loại: 006.35
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục