Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 373 kết quả (0.6499985 giây)
Thủy lực : T.1
Tác giả: Nguyễn Tài,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình lý thuyết tài chính-tiền tệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2002
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thủy lực. T.2
Tác giả: Nguyễn Tài,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 532
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
20 năm olympic cơ học toàn quốc 1989-2008-Thủy lực (1992-2008)đề thi, đáp án 1992-2008 và bài tập chọn lọc
Tác giả: Nguyễn Tài,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 620.106
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Một số định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.02
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2173 Định dạng: PDF
Kiến trúc công trình
Tác giả: Nguyễn Tài My,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 720
Kỹ thuật điện lạnh
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiến trúc công trình
Tác giả: Nguyễn Tài My,
Ký hiệu phân loại: 720
Nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió vào việc nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.45
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48770 Định dạng: PDF
Giáo trình kỹ thuật biên tập âm thanh trên máy tính
Ký hiệu phân loại: 777.53
ISBN: 9786047346035
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục