Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.374965 giây)
Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan L.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình HI - TECH C
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142883 Định dạng: PDF
Nghiên cứu ứng dụng quản trị sản xuất tinh gọn tại nhà máy sản xuất vải DENIM thuộc Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109634 Định dạng: PDF
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

Truy cập nhanh danh mục