Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.3799931 giây)
Công trình trên đất yếu
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45718 Định dạng: PDF
Thiết kế cao ốc 167 Nguyễn Phúc Nguyên
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đồ án nền và móng công trình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119338 Định dạng: PDF
Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh đường hầm Metro Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 44477 Định dạng: PDF
Câu hỏi và bài tập vi sinh học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2008
Ký hiệu phân loại: 579
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Nền và móng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119341 Định dạng: PDF
Nghiên cứu sản xuất nước uống từ whey và sữa đậu nành
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 663.64
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117174 Định dạng: PDF
Phân tích vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120286 Định dạng: PDF
Xây dựng công trình trên nền đất yếu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113602 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam (VN - INDEX)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 332.632
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110356 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục