Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6899383 giây)
Xác suất và thống kê toán : lý thuyết-bài tập-đề thi
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Tối ưu hóa tuyến tính
Thông tin xuất bản: H : Lao động Xã hội , 2009
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Tối ưu hóa tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Xác suất và thống kê toán : bài giải và bài tập
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2010
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 73780 Định dạng: PDF
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục