Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 75 kết quả (0.3800601 giây)
Nền móng trong công trình dân dụng và công nghiệp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 103843 Định dạng: PDF
Thiết kế kháng chấn công trình bến cảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.1762
ISBN: 9786048217976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các phương pháp chống vách hố móng đào sâu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111179 Định dạng: PDF
Tin học trong phân tích địa kỹ thuật (plaxis)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111201 Định dạng: PDF
Các phương pháp thí nghiệm cọc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 111254 Định dạng: PDF
Địa kỹ thuật xây dựng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119314 Định dạng: PDF
Đồ án nền móng công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119337 Định dạng: PDF
Tin học trong phân tích địa kỹ thuật (plaxis)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 140132 Định dạng: PDF
Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư xây dựng trường THPT Nguyên Thành
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế VP cao cấp 03 Thái Văn Lung
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục