Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.3799855 giây)
Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T.2 - Hệ xung số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T1 : hệ tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : hệ phi tuyến-hệ ngẫu nhiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . Q.1- Hệ tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22352 Định dạng: PDF
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Q3- Hệ phi tuyến - Hệ ngẫu nhiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động. Q.4- Hệ tối ưu-Hệ thích nghi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22355 Định dạng: PDF
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Quyển 2- Hệ xung số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Tập 1. Hệ tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phân tích quy trình nhập khẩu tại Công ty TNHH thương mại Phước Nhật
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82125 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục