Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.2499593 giây)
Nghiên cứu marketing : dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.83
ISBN: 9786048021337
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do C.ty TNHH kiểm toán MXK thực hiện
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82176 Định dạng: PDF
Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110561 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất tại tỉnh Đăk Lăk
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 333.332
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109763 Định dạng: PDF
Nghiên cứu việc sử dụng rơm,rạ tạo ra các sản phẩm môi trường.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 84761 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng các công cụ quản lý chất lượng tại tập đoàn FPT
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thu nhận sophorolipids tổng hợp từ chủng candida bombicola với nguồn đường glucose và dầu hạt cải
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 572
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117765 Định dạng: PDF
Nghiên cứu quy trình chế biến bột từ củ khoai nưa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích thực trạng tình hình tài chính và những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Như h...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82117 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- phòng giao dị...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99565 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục