Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.5000488 giây)
Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 113915 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ gluten lúa mì để ứng dụng trong sản xuất thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 664.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113625 Định dạng: DOCX
Thử nghiệm chế biến pate cá ngừ đóng hộp.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

Truy cập nhanh danh mục