Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 58 kết quả (0.6899927 giây)
Điều khiển tự động : T.1- Cơ sở tự động học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bài tập điều khiển tự động
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia TPHCM , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142859 Định dạng: PDF
Bảo quản chế biến rau quả thực phẩm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2008
Ký hiệu phân loại: 664.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140847 Định dạng: PDF
Lý thuyết điều khiển tự động
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21604 Định dạng: PDF
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Ký hiệu phân loại: 629.801
ISBN: 9786047366151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tài nguyên nước : Giáo trình
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46166 Định dạng: PDF
Phương pháp soạn thảo và mẫu văn bản trong hoạt động tư pháp và quản lý hành chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ trong giao tiếp của người Việt hiện nay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2021
Ký hiệu phân loại: 302.222
ISBN: 9786043085099
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Làm dâu nơi đất khách : trải nghiệm văn hóa của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc ở Vạn Vĩ (Đông Hưng, Qu...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786047001514
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục