Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.8999828 giây)
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 624.180287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 112052 Định dạng: PDF
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP XNK hàng C...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty cổ phần Lam Sơn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99539 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Thuận
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221432 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm của công ty cổ phần m...
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại Công ty TNHH Tuệ Lâm
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82227 Định dạng: PDF
Các nhân tố tác động đến xây dựng hình ảnh thương hiệu trường đại học Công nghệ TPHCM dưới cảm nhận sinh viên tại trường...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 123358 Định dạng: PDF
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.180287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113656 Định dạng: PDF
Khảo sát xuất xứ công thức thuốc, thiết lập hướng dẫn sử dụng và xác định hàm lượng dung dịch uống levocetirizin 0.5mg/m...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư Thiên Hoàng Nguyễn Thị Định - quận 2 - TPHCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục