Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.7600438 giây)
Tâm lý học xã hội
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 92104 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt tại lưu vực sông Ba Đoạn chảy qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Thông tin xuất bản: Tp Hồ Chí Minh : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 333.914223
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 118968 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh phần mềm máy tính tại công ty TNHH Tin Học Giải Pháp Tiến Hóa (Evolus)
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại công ty TNHH XD-TM Cao Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99621 Định dạng: PDF
Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133054 Định dạng: PDF
Tâm lý học xã hội
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115778 Định dạng: PDF
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sùng thảo (stachys affinis)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117776 Định dạng: PDF
Chiến lược cạnh tranh của công ty TNHH một thành viên VPIN trong lĩnh vực phân phối mã thẻ điện thoại trả trước
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng hoạt động marketing công ty TNHH TM-SX thuốc thú y Gấu Vàng.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây Dựng Thụ Viên
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục