Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 349 kết quả (0.6499963 giây)
Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 113915 Định dạng: PDF
Nhà ở an sinh thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình thu nhận Chitin từ vỏ đầu tôm sú bằng phương pháp sinh học
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 109327 Định dạng: PDF
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ thuật Hưng Phúc.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110290 Định dạng: PDF
Tiếng Anh chuyên ngành thông tin thư viện : giáo trình . Tập 2
Ký hiệu phân loại: 428.02402
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 628.162
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1386 Định dạng: PDF
Văn hóa quảng cáo ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2000
Ký hiệu phân loại: 659.1042
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1611 Định dạng: PDF
Chợ Thành Phố Hồ Chí Minh thực trạng và xu hướng phát triển
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 381
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3153 Định dạng: PDF
Nghệ thuật đàm phán
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 158.5
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Địa danh du lịch Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách khoa , 2007
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 18659 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục