Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.7599501 giây)
Điện tử dân dụng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Điện tử dân dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điện tử dân dụng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
250 bài tập kỹ thuật điện tử
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41874 Định dạng: PDF
250 bài tập kỹ thuật điện tử
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Áp dụng mô hình ngân hàng ảo thực hành tại trường đại học: giải pháp kết nối thực tiễn cho sinh viên ngành tài chính - n...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 332.1071
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình thực hành ngân hàng ảo trong đào tạo ngành tài chính ngân hàng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 332.1071
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 124469 Định dạng: PDF
Nghiên cứu mô hình tái sử dụng chất thải sau quá trình nuôi tôm công nghiệp trại trà vinh làm phân vi sinh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 631.875
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Thực nghiệm tại thành phố Trà Vinh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120417 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục