Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.6699966 giây)
Phương pháp phần tử hữu hạn và dải hữu hạn
Tác giả: Nguyễn Trâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 620.0015153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công móng trụ mố cầu .
Tác giả: Nguyễn Trâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thực trạng công tác kế toán phải thu khách hàng và phải trả người bán tại công ty TNHH Hans World Logistics Việt Nam
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2022
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đồ án thiết kế sân vườn biệt thự
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 712.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 132023 Định dạng: PDF
Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.1
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72447 Định dạng: PDF
Đồ án thiết kế sân vườn biệt thự
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 712.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48777 Định dạng: PDF
Tục thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của người Hoa ở Đà Nẵng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn , 2019
Ký hiệu phân loại: 398.4109597.
ISBN: 9786049775925
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa trong hoạt động thương mại
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 133053 Định dạng: PDF
Đồ án thiết kế sân vườn biệt thự
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 712.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 120571 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục