Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.7599995 giây)
Báo chí truyền thông - những vấn đề đương đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia , 2015
Ký hiệu phân loại: 070.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142291 Định dạng: PDF
Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo
Ký hiệu phân loại: 070.172
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 142299 Định dạng: PDF
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn trang trí nội thất Huỳnh Hoàng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 114378 Định dạng: PDF
Quản trị nhân lực : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

Truy cập nhanh danh mục