Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.73996 giây)
Kỹ thuật địa môi trường
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 628
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Địa chất thủy văn công trình
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở địa chất cơ học đất và nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Móng trên các loại đất đá
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ học đá ứng dụng.
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 620.105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế móng nông
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xử lý nền đất yếu trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sổ tay địa chất công trình . Tập II
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sổ tay địa chất công trình. Tập I
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Địa chất cho kỹ sư xây dựng và môi trường
Tác giả: Nguyễn Uyên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục